به نام آن که جان را فکرت آموخت                       چراغ دل به نور جان برافروخت

مدرسه محلی برای تمرین زندگی است. دانش آموزان علاوه بر کسب علم و دانش در مدرسه باید صبوری، گذشت، تفکر منطقی و در یک جمله مهارت های زندگی کردن بیاموزند.

باور داریم در تمام زندگی فقط یک بار اجازه داریم  دوران نوجوانی را تجربه کنیم. به دخترانمان علاوه بر ممتاز علمی بودن ، شاد زیستن و لذت بردن از زندگی را آموزش می دهیم.

در این مسیر نیازمند تعامل با اولیا و بهره مندی از تجربیات آنان هستیم.

                                                               فریبا ترکمان

                                                          مدیریت دبیرستان دخترانه دوره اول انرژی اتمی