زیست‌شناسی یا بیولوژی (Biology) از علوم پنجگانه است که نوع و شیوه‌ی زندگی موجودات را بررسی می‌کند. این دانش به بررسی ویژگی‌ها و رفتار جانداران، چگونگی پیدایش گونه‌ها و افراد و نیز به بررسی تعامل جانداران با یکدیگر و محیط پیرامون‌شان می‌پردازد. 
کتاب علوم دوره اول در مباحث زیست‌شناسی شامل موضوعات گسترده‌ای است. به عنوان مثال در پایه هفتم دانش‌آموز به یادگیری مباحث جذاب و ملموس دنیای زیست شناسی می‌پردازد. با یادگیری کوچکترین واحد سازنده بدن موجودات یعنی سلول شروع می‌کند و در فصول بعدی این سلول را در بافت‌ها و اندام‌های مختلف مانند دستگاه گوارش و دستگاه قلبی و عروقی، دستگاه تنفسی و کلیه و دفع ادراری بررسی می‌کند.
زیست‌شناسی پایه هشتم به بررسی و آموزش بُعد جزئی‌تر از این علم می‌پردازد و با نگاه موشکافانه‌تر، بافت‌هایی همچون ماهیچه و استخوان و انواع حس‌ها را آموزش می‌دهد. همچنین دانش‌آموزان برای اولین بار در کتاب‌های درسی خود با ساختار بافت عصبی و سیستم تولید و انتقال پیام عصبی و همچنین تولید و ترشح پیام‌های شیمیایی (هورمون) آشنا می‌شوند. مباحث مربوط به مطالعه ماده وراثتی و نحوه انتقال صفات در گیاهان و جانوران نیز در دو فصل به تفصیل آموزش داده می‌شود.
زیست‌شناسی پایه نهم به جنبه کاملا متفاوتی از این علم می‌پردازد. اکوسیستم‌ها و اکولوژی، روابط بین موجودات و سیر تکامل موجودات زنده از زمان پیدایش هستی و اولین جاندار تک سلولی تا تولد اولین انسان به عنوان اولین هموساپین (Homo sapiens) در این پایه و در فصول مختلف تحت عناوین موجودات مهره‌دار و بی‌مهره و روابط بین موجودات آموزش داده می‌شود.
برای یادگیری بهتر و لذت از این علم طبیعی نیاز به حفظ کردن مباحث نیست و تنها راه لذت از آن "یادگیری" آن است و تنها با این رمز یک کلمه‌ای می‌توان از همه به ظاهر سختی‌های این علم گذر کرد و از خواندن آن لذت برد. 
در دپارتمان زیست‌شناسی مدرسه انرژی اتمی (دوره اول) تمامی مباحث تدریس شده به دقت و در طی سال‌ها تجربه اساتید این دپارتمان جمع‌آوری و تدوین شده‌اند. طرح درس‌ها با نگاه بلند مدت 6 ساله دانش‌آموزان در دوره اول و آنچه در دوره دوم خواهند آموخت تدوین و مرتب و چیده شده است.
از مهمترین رسالت‌های دپارتمان زیست‌شناسی مدرسه انرژی اتمی (دوره اول) در درجه اول، لذت بردن دانش‌آموزان از این علم و در درجه دوم تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی و هم فکری مستمر با تمامی همکاران دپارتمان، مشاورین و معاونین مدرسه، دانش‌آموزان برای دستابی به بهترین خروجی در آزمون‌های داخلی مدرسه و سایر آزمون‌های کشوری به بهترین سطح آمادگی برسند.