زبان عربی یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد است. عربی زبان رسمی ۲۵ کشور و با ۴۷۰ میلیون نفر گویشور جزء پرگویش‌ترین زبان‌های جهان است. يونسکو هم در سال 2012 تصویب کرد 18 دسامبر هر سال به عنوان روز جهانی زبان عربی اعلام شود. زبان آموزاني هستند كه با انگيزه هاي مختلف حتي در كشورهاي غير اسلامي به آموختن زبان عربي گرايش پيدا كرده اند، در اين خصوص مي توان به كشورهايي مانند آمريكا، چين وكشورهاي اروپايي نيز اشاره كرد به عنوان مثال يك پژوهش كه توسط موسسه آمريكايي MLA انجام شده است نشان مي دهد بعد از حادثه 11 سبتامبر اين گرايش رو به افزايش بوده است و تا سال 2009 در مقايسه با ساير زبانها 46 درصد افزايش داشته است و تعداد زبان آموزان در سال 1998 كه 5500 دانشجو بوده در سال 2002 به 10845 نفر و در سال 2009 به 35000 نفر افزايش پيدا كرده است. اين آمار رسمي است.

در حال حاضر، آموزش زبان عربي در آموزش و پرورش كه از پايه هفتم آغاز مي­شود و تا پايان دورة متوسطه ادامه دارد، شامل 300 ساعت تدريس درس زبان عربي است. اهداف برنامة درسي عربي عمومي متوسطه به­طور خلاصه به­صورت زير بيان شده است:

- آشنايي با نظام صوتي و دستوري زبان عربي، به منظور درك مفاهيم ديني و قرآني؛

- آشنايي با ساختار صرفي و نحوي جملات عربي؛

- آشنايي با قواعد مورد نياز با رويكردي جديد براي دستيابي به فهم متون ديني؛

- آشنايي با متون مختلف ديني، به منظور بيان ارزشها و مسائل اخلاقي به شيوة غيرمستقيم؛

-آشنايي با ترجمة عبارت ها، به هاي عربي و درك آن ويژه آيات قرآن و احاديث؛

- آشنايي با ارتباط تنگاتنگ زبان فارسي با عربي و كاربرد فراوان واژه هاي عربي در زبان فارسي؛

- روان خواني و تقويت توانايي درست خواني عبارات و متون عربي؛

- افزايش علاقة دانش آموزان به زبان عربي و ترغيب آن ها  به استفادة درست از آموخته ها.

زبان عربی در کنکور اهمیت زیادی دارد و اکثر داوطلبان توانایی پاسخ گویی تمام تست های عربی را ندارند. لذا داوطلبانی که در این درس بیشتر تمرین و کار کنند و در این درس با سؤالات و تست های آن بیشتر آشنا شده و درصد بالایی را کسب می کنند و رتبه خود را بالا برده و به رتبه های عالی می رسانند. در یادگیری و آموختن زبان عربی رعایت نکات زیر ضروری می باشد:

-  در ترجمه عبارت ها بیشتر به صیغه و زمان فعل ها و ضماير و اسمها از نظر تعداد و معرفه و نكره بودن اسمها و... توجه کنید.

- متن دروس کتاب های درسی را به دقت خوانده و ترجمه كنيد و زیر کلماتی که معانی آن ها را بلد نیستید، خط کشیده و به آخر کتاب یعنی فرهنگ لغات مراجعه کنید. بعد آن ها را یادداشت کرده و حفظ کنید.

-  برای یادگیری ترجمه و قواعد عربی و تمرین بیشتر آن ها بهتر است از عربی (1) پايه هفتم شروع کنید تا تسلط کامل بر قواعد و ترجمه عربی پايه دوازدهم داشته باشید. تمرین و تکرار بیشتر تست ها وت مرینات کتاب های درس تسلط را نسبت به آزمون ها بیشتر کرده واعتماد به نفس را نسبت به درس عربی بالا می برد.

- برای آموزش قواعد عربی مطالب و قواعد کتاب های درسی توصیه می شود. قواعد را از کتاب درسی مطالعه نموده و بعد از فهم کامل آن به حل تمرینات بپردازید. در صورتی که توانایی حل بعضی تمرینات را نداشته باشید به قواعد درس مورد نظر و کتاب های عربی در صورت نیاز و مرتبط بودن با مطلب مراجعه نمایید و یا این که در صورت داشتن کتاب های آموزش عربی و جزوه های مهم به آن ها مراجعه کنید.

- یادگیری معانی وترجمه ی لغات  همراه با جمله ها وعبارات ومتون عربی آسان تر وعمیق تر خواهد بود.