در پایه هفتم، دانش آموزان در رشته نانو به بررسی مسائل حائز اهمیت در حوزه بیولوژیک بدن انسان، زیست فناوری، محیط زیست و سایرکاربردهای صنعتی می پردازند. در این رشته دانش آموزان ابتدا مفاهیم اولیه نانو را بصورت تئوری فرا گرفته و در قالب پوستر پیاده کرده و در ادامه با توجه به موضوع مورد علاقه خود، پژوهش گسترده کمی و یا کیفی خود را آغاز می کنند.

 

در بخش پژوهش پایه هفتم، رشته روباتیک با توجه به شرایط وضع شده به مدارس کشور، آموزش نرم افزار SOLIDWORKS بصورت مجازی آموزش داده شد و دانش آموزان در ادامه بر روی روبات های قابل راه اندازی برنامه نویسی کرده و متناسب با هدف تعیین شد برای روبات، آن را با توجه به شرایط دلخواه خود راه اندازی نمودند.

در پایه هشتم نیز علاقه و اشتیاق دانش آموزان به انجام کار عملی و تجربی حتی با وجود شرایط حاکم و آموزش مجازی کم نشد و آنها دست به آزمایشات کمی و کیفی متعددی  مانند بررسی دقیق و کمی رفتار سیالات نیوتونی و غیر نیوتونی و وابستگی به متغیر های مختلف آن پرداختند.

در رشته زیست، دانش آموزان علاوه بر فعالیت هایی نظیر ساخت کلیپ های علمی و پوستر سازی در موضوعات مختلفی مانند زیست باکتری های پروبیوتیک، با توجه به امکانات موجود در خانه به استخراج DNA از موادی مانند پیاز و ... و انجام آزمایشاتی بر روی DNA استخراج شده پرداختند.

و در رشته کامپیوتر دانش آموزان از آموزش مجازی و کار در خانه نهایت استفاده ممکن را کردند و به طراحی اپلیکیشن های بازی پرداختند. از جمله این برنامه های بازی می توان به برنده بی نهایت و بازی دوز اشاره کرد.

بازدید دانش آموزان گروه پژوهش نانو از دهمین جشنواره دانش آموزی علوم  و فن آوری نانو: