ضمن تشکر از اولیای محترم که بااحساس مسئولیت نسبت به سرنوشت فرزند خود جلسه ما را مزین به قدوم خود کردند اسامی منتخبین جلسه انتخابات انجمن اولیا ‌مربیان دبیرستان دخترانه انرژی اتمی دوره اول حضورتان اعلام می گردد.
اعضای اصلی
۱-آقای کیومرث داوودی
۲-آقای مجید قبادی
۳-خانم پرهیزگار
۴- آقای جواهری
۵-خانم اسماعیلی
اعضای علی البدل
۱-آقای کامرانی
۲-خانم حسین زاده
۳-آقای امراللهی

..........................................................................................................

انتخابات انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه انرژی اتمی-دوره اول در تاریخ 98/7/10 در دبیرستان پسرانه تشکیل شد که نتیجه‌ی آن طبق رای گیری انجام شده به شرح زیر می‌باشد:

آقای مجید قبادی: رئیس انجمن

آقای کیومرث داودی: نائب رئیس

خانم موج اسماعیلی: منشی