افتخارآفرینان مسابقات IMC

 

جشنواره خوارزمی

مسابقات فرهنگی و هنری پرسش مهر رئیس جمهور

مسابقات ادبی پرسش مهر رئیس جمهور

مسابقات فرهنگی و هنری 

مسابقات ادبی

مسابقات قرآن و عترت

مسابقات ورزشی (طناب زنی)

مسابقه همگانی نقاشی

افتخارات سال 1398:

کسب مدال برنز در مسابقات بدمینون مدارس منطقه ۶ توسط تینا مستوری :

 

افتخار آفرینی دانش آموزان عزیزمان مهزاد حسینی (دریافت مدال نقره)و کیانا مجیدی (دریافت دیپلم افتخار )در مسابقات ریاضی WMTCکره جنوبی :