• اسفند
  18

  دلم شده غرق سرور و شعف
  کعبه شده بهر علی یک صدف
  مرغ دلم رها شده به سوی
  ایوان باصفای شاه نجف

  ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر مبارک