• بهمن
    12

    جلسه دیدار دانش آموزان پایه نهم با جناب آقای دکتر شهبازی،مدیر عامل موسسه‌ی آموزشی  فرهنگی صنعت هسته‌ای کشور و آقای بیگدلی،مسئول ادونس دبیرستان پسرانه انرژی اتمی-دوره دوم روز سه شنبه مورخ98/11/8 صورت گرفت.
    موضوع این جلسه ورود دانش‌آموزان به دبیرستان دوره دوم بوده و در پایان جلسه به سوالات دانش آموزان پاسخ داده شد.