• بهمن
  23

  دبیرستان انرژی اتمی دختران جهت تکمیل کادر آموزشی و اجرایی در دوره اول و دوم متوسطه از متقاضیان دعوت به همکاری می کند.

  رزومه تکمیل شده خود را به رایانامه زیر ارسال نمایید.

  daehighschool@gmail.com
   

  دریافت فرم رزومه همکاری